INSTITUTULPENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI,
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ

Asociaţia poate avea următoarele categorii de membrii:

Calitatea de membru :

  • membrii fondatori sunt persoane fizice române si straine care  care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
  • membrii permanenţi sunt persoane fizice şi juridice române sau străine asociate ulterior fondării,  care au acceptat să contribuie profesional şi moral la realizarea misiunii şi obiectivelor Asociaţiei şi respectiv material la completarea patrimoniului acesteia şi:
  • au pregătire profesională, expertiză si cunostinţe de specialitate în  domeniul managementului riscului sau al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
  • elevii şi studenţii care optează pentru dezvoltarea pregătirii profesionale şi a carierei în domeniul  managementului riscului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

Membrii fondatori sunt consideraţi membrii permanenţi.

  • membrii corespondenţi sunt persoane fizice şi juridice care au pregătire profesională şi expertiză  în domeniul managementului riscului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivel local, naţional, european sau internaţional si care au acceptat să contribuie profesional şi moral la realizarea misiunii şi obiectivelor Asociaţiei  şi respectiv material si financiar la completarea patrimoniului acesteia;
  • membrii onorifici sunt persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii deosebite în realizarea misiunii şi atingerea obiectivelor asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar