INSTITUTULPENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI,
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ

Pentru realizarea misiunii sale, Institutul pentru Managementul Riscului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (I.M.R.S.S.) va asigura oportunităţi  pentru practicienii din domeniul  securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în scopul maximizării potenţialul lor profesional.

Statutul de membru al I.M.R.S.S. vă aduce multe beneficii, dar cel mai important dintre toate, este suportul  oferit  , pentru  dezvoltarea unui angajament pozitiv  şi consolidarea  unui sistem integrat de management  care să asigure locuri de muncă mai sigure şi mai sănătoase .

BENEFICIILE MEMBRILOR I.M.R.S.S.:

  • Participă şi beneficiază, de proiectele, programele sau activităţile desfăşurate de I.M.R.S.S.;
  • Sunt sprijiniţi în obţinerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
  • Sunt  consiliaţi şi susţinuţi în perfecţionarea şi specializarea lor profesională şi în dezvolarea  carierei;
  • Beneficiază de materiale documentare, de informare, legislaţie naţională, europeană şi internaţională în domeniul managementului riscului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pe care să le poată accesa       pe pagina web a I.M.R.S.S.;
  • Au acces la informare asupra hotărârilor adoptate şi activităţilor promovate şi desfăşurate de I.M.R.S.S.;
  • Sunt consiliaţi şi sprijiniţi  în domeniul legislaţiei specifice privind sănătatea şi securitatea ocupaţională;
  • Au acces gratuit / beneficiază  de discount  pentru participarea la programele de formare profesională  organizate de către I.M.R.S.S.;
  • Beneficiază de susţinerea intereselor profesionale şi promovarea carierei în cadrul parteneriatelor stabilite de I.M.R.S.S. la nivel european şi internaţional.